Klubnyheder

Ny Generalforsamling mandag 15-6

25. maj 2020, 21.37

Generalforsamling 

Sted: Lyseng Svømmebad, Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

Tidspunkt: 15. juni 2020 kl. 19:30 - 21:00

§ 7. Dagsorden 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til orientering
4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg:
· Formand, jf. § 10.
· Mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10.
· Om muligt mindst 1 bestyrelsessuppleant.
· 1 revisor.
7. Eventuelt.

Vel Mødt - Tilmeld jer på hold Sport


Vores formand Anders Løkke gennem adskillige år ønsker ikke genvalg. Nye suppleanter skal ligeledes findes da Lotte og Ole trådte ud af bestyrelsen i 2019.