Velkommen til IF Lyseng Håndbold!

Vi er en klub med ambitioner. Et godt sammenhold og en fælles interesse er det, vi bygger på for at nå vores mål. Det gode kammeratskab og håndbold i centrum er for os byggestenene for den rigtige klub.

Med en beliggenhed i det sydlige Århus og som en del af Lyseng Idrætscenter, er IF Lyseng Håndbold placeret i et aktivt og sportsligt miljø.

OPRÅB! IF Lyseng Håndbold afholder ordinær generalforsamling den 20/2-2019 kl. 19, Saralyst Allé 57, hvor det vil være muligt at opstille til bestyrelsen (vælges for et år ad gangen).  Vi har brug for 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og vi efterlyser nye folk - gerne fra de yngre hold, som ikke er repræsenteret pt. uden bestyrelse ingen Lyseng håndboldklub! 

Så overvej lige nøje, om ikke DU vil være med til at sikre en god klub for vores unger. Vi afholder ca. 8 møder om året - og klubbens økonomi ser ganske fornuftig ud.
Hvis du ønsker at stille op, men ikke har mulighed for at deltage den 20/2, så skriv gerne til bestyrelsen (mail@iflh.dk) eller tag fat i en af os.

Har man ikke mulighed for at være en aktiv del af bestyrelsen, men gerne vil hjælpe til, er det muligt i form af en stribe opgaver, som meget gerne lægges ud til nogle udvalg i klubben - som så i samarbejde med bestyrelsen løser opgaverne. Det kunne fx være følgende opgaver:
• Hjemmeside opsætning og opdatering
• Søge økonomiske midler
• Sponsorudvalg
• Start-kit for forældre træner
• Jule- og sæsonafslutning
• Arrangere håndboldskoler i DGI-regi eller/og DHF-regi

Dagsorden 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget for næste år til orientering
4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg:
· Formand, jf. § 10.
· Mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10.
· Om muligt mindst 1 bestyrelsessuppleant.
· 1 revisor.
7. Eventuelt.
Vedtægter findes på www.iflh.dk/Vedtægter

Formand: Anders Løkke (ikke på valg)
Næstformand: Brian Lind-Byrialsen (genopstiller)
Sekretær: Jens Kofod Nielsen (genopstiller)
Kasserer: Jim Long (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Østergaard (genopstiller ikke, men varetager fripas)
Rikke Matthews (genopstiller ikke, men varetager frivillige støtteaktiviteter)
Ole Sand Petersen (genopstiller)

Med venlig hilsen
BestyrelsenFACEBOOK
Følg IF Lyseng Håndbold på Facebook


Trille og Trolle


Lyseng Håndbold tilbyder Trille og Trolle hold for børn i alderen 2-5 år.

Vi har allerede fået mange tilmeldinger, men der er også plads til dig.

Klik på ovenstående billede for at læse mere om Trille og Trolle.

For tilmelding vælg Ungdomshold i menuen.


23-02-2019
-

Viser: 1 måned frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle


Vores sponsorer 

 

 

 
 


 

 

  
IF Lyseng | Lysengvej 2 | 8270 Højbjerg